“ВИПЕС Промишлена Автоматизация ЕООД“ е създадена през 2003 г. с предмет на дейност продажба и сервиз на шприц-машини, роботи и периферни устройства към тях.

Предлагаме шприц-форми от водещи италиански производители, решения за частична и цялостна автоматизация на производствения процес за отливане и монтаж на готови изделия; гама от роботи за вграждане в автоматични комплекси за леене и монтаж на отделни възли и готови изделия; периферни устройства към шприц-машини; допълнителни принадлежности за подкачване, изсушаване и дозиране на материала; водни охладители; транспортни системи за отвеждане на готовия продукт и др. по заявка на клиента.

Какво предлагаме?

Роботи

Промишлени роботи

Инжекционни преси

Хидравличната преса за производство на изделия от пластмаса

Автоматизация

Изграждане на автоматизирани линии и производствени машини

Сервиз

Сервизни услуги в областта на механиката, хидравликата и електрониката.