EOS ST

EOS ST

EOS ST

Малки енерго спестяващи машини

Серията EOS са дву-плитни хидравлично задвижвани шприц-машини в производствен ред 70-, 110- и 180-тона сила на затваряне. Изключително компактна конструкция с обширна зона за падане на детайла, дължаща се на конзолното окачване на затварящия механизъм, в комбинация с паралелно задвижван инжекционен механизъм. Капацитета на шприцване (g PS) варира от 68 до 510.

 • • Напълно цифров CanBus контрол на изпълнителните органи;
 • • Иновативен конзолен затварящ механизъм с обширно междуколонно пространство за вграждане на големи шприц-форми и подвижни плочи водени от линейни лагери, осигуряващи отлична паралелност м/у плочите, осигуряващо чистота в зоната на формата поради липсата на смазочно масло.
 • • Корав, воден от два паралелни цилиндъра инжекционен блок.
 • • Изключително компактна производствена площ.
 • • Мощно и удобно за работа сензорно управление TACTUS с лесен достъп за въвежданe на данни.
 • AMICO безжична дистанционна връзка

 

ST ЕНЕРГО СПЕСТЯВАЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Изпълнението ST обединява вграждането на сервозадвижван синхронен двигател с променливи обороти, работещ в паралел с зъбна помпа с постоянен дебит. При тази ситуация контролера оптимизира оборотите на двигателя в зависимост от дебита на помпата, така че да се достави необходимия дебит масло в най-добро съотношение м/у необходимото и моментното. Както и предоставяне на подобрена ефективност по всяко едно време благодарение на оптималната съвместна работа между мотора и помпата, значителни икономии се достигат по време на престоите в цикъла, особенно по времето на задържане и фазата на охлаждане.По време на тези фази оборотите на двигателя могат да паднат до “0”и по този начин да се постигне значително намаление на консумираната мощност. Време за реакция на хидравличната система – 2 мили секунди.
Ползите от ST ИЗПЪЛНЕНИЕ се изразяват в:
• Новата система регулира температурните изменения на маслото получавани при протичането на маслото.
• Вследствие на два пъти по-бързата реакция на хидр. система се подобрява контрола на граничните стойности на маслото и получаваме по-бърз и точен контрол в затворен кръг.
• По време на охлаждането (в края на фазата на дозирането) помпата се изключва.
• Значително намаление на нивото на шума.
• По-ниска степен на консумация на енергия в сравнение с помпа с променлив дебит.
• По-ниска себестойност на шприцваното изделие
• Като цяло по-голяма енергийна ефективност
• Дълъг срок на амортизация
• По-добър контрол на процеса
• Намаляване на производствения брак
• По-добра повтаряемост и надеждност на производствения цикъл
• По-малко дроселиране на маслото = по-малко прегряване
• По-добро енергийно изпълнение
• По-малко енергия за охлаждане на маслото
• По-малък дебит на водата
• Ползуване на охладители с по-малка мощност.
• По-дълъг живот на маслото(по-малко гниене)
• По-дълъг живот на хидр.компоненти
• По-малко разходи за поддръжка на хидр.система

 

СЕРВО БЛОК

 

СЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ TACTUS

 •  16:9 full touch controller Color Screen
 •  Transponder Electronic Key for Operator Identification
 •  State-Of-The-Art Intel Bail Trail M Processor
 •  USB Port
 •  Integrated Wireless Interface (opt.)
 •  Ring Keys
 •  Onboard Assist Software
 •  E-Stop Button
 •  Fully programmability of molding cycle
 •  Favorite Keys and Favorite Tasks selection
 •  Log surfing
 •  Gantt Chart for Energy consumption
 •  Gantt Chart for the machine cycle

 

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ

 

 

КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ EOS ST 110

ТАБЛИЦА!!!!!