ЗА НАС

ЗА НАС

“ВИПЕС Промишлена Автоматизация ЕООД” е създадена през 2003 г. с предмет на дейност продажба и сервиз на шприц-машини, роботи и периферни устройства към тях.

Предлагаме шприц-форми от водещи италиански производители.

Предлагаме решения за частична и цялостна автоматизация на производствения процес за отливане и монтаж на готови изделия.

Предлагаме гама от роботи за вграждане в автоматични комплекси за леене и монтаж на отделни възли и готови изделия, производство на дъщерната фирма на NEGRI BOSSI – Roboline S.r.l.

Предлагаме периферни устройства към шприц-машини – допълнителни принадлежности за подкачване, изсушаване и дозиране на материала; водни охладители; транспортни системи за отвеждане на готовия продукт и др. по заявка на клиента.

Предлагаме също така употребявани шприц-машини рециклирани в заводите на  NEGRI BOSSI с осигурен гаранционен срок.

Осигуряваме сервиз и резервни части.

Работим активно по направление на Европейските програми. Разполагаме с богат опит при обработка на тръжните документи и участие в тръжните процедури. Имаме спечелени търгове по програма ФАР и Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Участваме активно с наши проекти в текущата грантова схема по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2014-2020.

Разполагаме с широк кръг висококвалифицирани специалисти в областта на механиката, хидравликата и електрониката.

Партньори: