Допълнителни принадлежности

Допълнителни принадлежности

Захранване и транспорт

Монофазно подкачващо устройство

Капацитет на всмукване на материал до 600 kg/h, от дистанция 30 m.

Подкачващи устройства на прахов материал

Подходящи за свободно течащи прахове с размери между 40-200 μm и плътност в насипно състояние от 0,35 to 1,8 kg/dm3

Venturi захранващи устройства

Захранващо устройство работещо с въздух под налягане. Приложими за малки пропускателни възможности до 20-30 kg/h.

Три-фазни серия PD

Всмукателните устройства серия PD са с мощност от 1,1 to 15 kW и се вграждат в пневматичните транспортни системи с пропускателна способност от 3000 kg/h и дистанция до 150m.

Приемници на материал

Приемниците на материал серия LDM са направени от неръждаема LDX стомана с централно тяло от закалено стъкло. Приложими са за три-фазни подкачващи устройства. Предлагат се 8 модела от 2 dm3 to 200dm3.

Серия PM

Всмукателните устройства серия PM с мощност в от 3 to 30 kW могат да бъдат използвани в пневматични транспортни системи с пропускателна възможност до 4500 kg/ h и дистанция до 200m. Приложение в централни транспортни системи Matrix .

Приемници на материал

Приемниците за материал серия TMM са направени от неръждаема стомана и както тези от серията TMX са с централно тяло от закалено стъкло. Те могат да бъдат използвани с три-фазни подкачващи устройства от серията PD. Изпълняват се в 8 модела от 2 dm3 до 100dm3.

MATRIX серия

Централна транспортна захранваща система

Микропроцесорът на MATRIX контролира преноса на гранулат в централизирана транспортна захранваща система. Системата е гъвкава и може да бъде разширявана. Само с един контролер е възможно да се управляват 8 вакуум помпи и 56 приемника.
Процеса е автоматизиран с възможност за пълен контрол на разтоварването и сортирането на материала както и процесът на взаимодействие с машината. Цялата система е лесна за използване в режим на липса на прах в материала.
“MMS” система позволява автоматично селектиране на скоростта на пренасяне в зависимост от материала и дистанцията.

ВЛАГООТДЕЛИТЕЛИ И ИЗСУШИТЕЛИ

Въздушни изсушители HAD

Въздушните изсушители серия HAD са проектирани за изсушаване на не хигроскопичен пластмасов гранулат с капацитет на изсушаване от 70 до 1350 kg/h.

 

DAC – Турбо DAC серия

Мини изсушители

Малките изсушители от серията DAC са идеалното решение за изсушаване на хигроскопични полимери в условията на малки производства. Серията включва 7 модела с бункери от 2 dm3 до 100 dm3 с пропускателна възможност до 50 Kg/h.

DW серия

Изсушители на смоли

Изсушители на смоли серия DW , работят на базата на „ротор“ технология, предлагат високо ниво на работа на изсушаване и осигуряват максимална ефективност и гъвкавост от приложения в условията на средно производство. DW моделите осигуряват постоянна точка на оросяване от -25 °C до -50 °C с дебит на въздуха от 50 до 250 m3/h. Температурния процес може да бъде настроен до 150°C. Възможно е да бъдат инсталирани широк диапазон от бункери с капацитет от 50 l to 800 l .

 

Серия DWC Контрол на теглото

Изсушители на смоли

DWCompact модели принадлежат към „ротор“ технологията с капацитет от 20 to 280 mc/h и позволяват оператора да управлява захранването на бункера и производствения процес на машината. Прецизен микропроцесор контролира системата за отчитане на загуба на тегло и го съпоставя с това на въведения идеален процес. Цветен сензорен екран осигурява лесен интерфейс за оператора.

DWC серията е перфектно решение за всички различни влагоотделителни сфери на приложение. Включително най-специфичните такива, като сферите на електрониката, оптиката и медицината.

Серия D-DP 800-840 ДВОЙНА КУЛА

Изсушители на смоли

Изсушителите на смоли от серия D работят на принципа на технологията на ДВОЙНА КУЛА и осъществяват дебит на въздуха от 600 m3/h до 1500 m3/h с точка на оросяване до -50 °C, така че да се удовлетвори всяко изискване на производствения процес. Идеален избор за третиране на хигроскопични полимери в малкото и средно производство.
Изсушител на матрици DSH серия
Влагоотделител за матрицата

Влагоотделителя DSH за матрицата предлага по иновативно решение за отделяни на кондензата от матрицата в процеса на шприцоване и издувния процес. Въздухът се изсушава с помоща на ротор в резултат на точка на оросяване до -10°C. Дебита на въздуха варира от 800 до 3000 m3/h. Устройството може да се използува за обслужване на няколко машини едновременно.

 

ДОЗАТОРИ

Обемни дозиращи устройства DM

Обемните дозатори серия DM са проектирани за автоматично и прецизно дозиране на мастербач, добавки и ре-гранулат. Съчетаването на добър дизайн, прилагана технология и качество на материала създава възможност за постигане на висока гъвкавост. Те могат да бъдат инсталирани на шприц-машини, издувни машини и екструдери.

Тегловни дозиращи устройства DMG

Тегловните дозиращи усройства серия DMG са проектирани за дозиране на мастербач, пелети и ре-гранулат. Всяко дозиращо устройство има множество дозиращи цилиндри задвижвани от стъпков мотор за постигане на пропускателна възможност от 70g/h до 72 kg/h. Микропроцесорното управляващо устройство е с 8-инча сензорен цветен монитор гарантиращо добър графичен интерфейс с оператора. Контролът на изгубено тегло осигурява перфектно дозиране дори когат плътността на компонентите се променя. Статичния миксер смесва дозирания със свежия материал. Възможно е да се инсталира система с две независими дозиращи станции с един операторски интерфейс.

Загуба-в-тегло вибро-канално дозиране

Серията загуба-в-тегло вибро-канално дозиране DVM е проектирана за автоматично и прецизно дозиране на мастербач, добавки, пластмасов гранулат и люспи. Устройството се състои от: боядисана стоманена носеща рама, тегловно-измерваща система с датчик за натоварване за отчитане на натоварването;Високо прецизна вибрираща система оперираща с електро мотор;мотора генерира вибрации в канал, който дозира продукта постоянно;Бункер за материала;Пневматична плъзгаща врата;Системата се контролира от Siemens S7 300 PLC с панел за отчитане на теглото и цветен сензорен операторски интерфейс. Предлагат се два модела с различна конфигурация: Единична станция с вибриращ канал от 100 до 300mm за капацитет от 100 kg/h. Мулти станция за 2 до 5 компонента с 50 до 200 mm вибриращ канал за капацитет от 100 до 5000kg/h.

Загуба на тегло захранващи устройства MF

Загуба на тегло захранващи устройства серия MF са подходящи за дозиране на добавки и мастербач. Продукта се изсипва в бункера ръчно или през дроселна клапа. Измерващата система с датчик за натоварване измерва изменението на теглото в реално време.Исканата пропускателност се постига с промяна на оборотите на шнека задвижван от двигател с инвертор. Устройството се управлява от Siemens PLC контролиращ от 1 до 8 станции. Операторския интерфейс има сензорен 5.7” Siemens. Profibus или Ethernet интерфейс наличен.

SF Серия

Измерващи загуба на тегло зареждащи устройства

Зареждащи устройства серия SF работещи на принципа на измерване загубата на тегло са подходящи за дозиране на „течащи“ прахове. Продукта влиза в бункера ръчно или през пропускателен вентил, вградения миксер спомага да се зарежда шнека и по този начин да се избегнат проблеми с изсипването на материала. Система за претегляне с тегловен датчик измерва изменението в теглото в реално време. Необходимата пропускателна способност се постига чрез изменение на оборотите на шнека задвижван от мотор с инвертор.Машината се управлява от Siemens PLC контролиращ от 1 до 8 дозиращи станции.

Гравиметрични смесители WSB серия

Гравиметричните смесители играят уникална роля в пластмасовото производство.Те контролират и измерват точното тегло на всеки един материал участващ в просеса на преработка. Предлагат се 8 базови модела в различна конфигурация от 2 до 8 компонента.Производствения цикъл е напълно автоматичен. Микропроцесорът за управление оборудван с пулт за управление и дигитален дисплей позволява операторът да настройва лесно процента и дозиращите параметри на зареждащото устройство.Гравиметричния смесител е лесен за употреба и може да бъде инсталиран на пода до машината.Специална пневматина плъзгаща врата инсталирана под бункера позволява материала да пада на претеглящата станция, премерената доза тогава се разтоварва в мексера, който осъществява необходимото миксиране.

 

BD серия зареждащи устройства отчитащи загуба на тегло

Зареждащите устройства серия BD работят на принципа на отчитане на загуба на тегло.Продукта влиза в бункера ръчно или чрез пропускателен вентил, вградения миксер способства да бъде зареден сдвоения шнек за да се избегнат проблеми при разтоварването. Претеглящата система с тегловен датчик измерва изменението на теглото в реално време. Въведената пропускателна способност се постига чрез изменение на оборотите на шнека задвижван от мотор с инвертор. Устройството се управлява от Siemens PLC управляващо от 1 до 8 дозиращи станции.Операторския интерфейс има 5.7” Siemens сензорен екран. Profibus или Ethernet са налични.

 

СМИЛАНЕ

 

G серия Мелници

Новите нискоскоростни мелници от серия G са идеално приложение при шприцването и издувния процес. Налични са три модела с диам. на ротора от 200 mm и ножове с дължина от 150-300-450 mm. Шумо изолиран бункер и използването на адекватна защита позволяват безопасна работа.
GR Серия Мелници

Мелницата модел GR2845-2T е създадена за in-line екструзия на РЕТ фолио.Мелницата позволява рециклиране на изрезаните странични отпадъчни ивици от разкроя на фолиото.Контролът на скоростта на двете странични ивици с инвертор позволява синхронизирано опериране с линията за екструдиране, предотвратявайки скъсването на скрапа.Режещата станция с 3-подвижни и 2-фиксирани ножа позволява смлян материал с мин. дебелина от 100 до 2000 микрона.Машината е оборудвана с вентилатор за незабавно рециклиране на падналия материал.
GS серия Ниско оборотни мелници

Ниско оборотните мелници серия GS са проектирани за рециклиране на термопластични полимери с висока твърдост като PA, ABS, PC, PBT, POM, и др.Солидната камера на смилане, оборудвана с първични ножове и 5-mm зъбен ротор, позволяват смилане на леяци и др. Резултата е качествен регранулат без прах.
Мелница GSC

Мелниците от серия GCS са идеалното приложение при шприцоването и издувния процес. Предлагат се четири модела с ротор „отворен тип“, диаметър от 300 до 500 mm и ножове с дължина от 300 до 700 mm. Всички модели са шумо-изолирани.
Шредери TB-TBS

Шредерите TB и TBS са идеални за смилане на големи и тънки парчета благодарение на вградения вал конфигурация – „вал-близнак“. Благодарение на липсата на перфориран екран, е възможно да се обработват восоки потоци от материал. Тяхната специална структура и изключителната режеща сестема допринася за обработка на значително замърсени отпадъчни материали. Системата за управление с PLC позволява въвеждането на различни режими на раздробяване в зависимост от типа на материала. Тези шредери заедно с GSC мелниците допринасят за значителна икономия на енергия.

 

БУНКЕРИ ЗА СКЛАДИРАНЕ

 

C-CQ серия Бункер за складиране

Бункера за складиране CQ е напълно изграден от неръждаема стомана и се изпълнява с различни обеми за складиране на определени количества гранулат.Благодарение на модулната система е възможно да се постигат различни капацитети на съдържание. Благодарение на солидната носеща конструкция е възможно да бъдат инсталирани до 6 типоразмера бункери. Стандартния типоразмер е от 1000 до 14000 литра. Предлагат се също така: фланци за връзка с подкачващите устройства; сензори отчитащи нивото на материала; многопътни всмукателни кутии и метални решетки за връзка с чували. Квадратната им форма позволява да се използува цялото налично пространство. Тяхната конструкция изисква вътрешно инсталиране и не могат да се инсталират на открито.

 

Silos серия Складираща система

Plastic Systems може да предаде своя опит и know-how, сервизно обслужване, техника, инженеринг и софтуерни консултации за складиращи системи и пневматични захранващи системи за пластмасов материал и добавки на гранули и прах. Тяхната алуминиева модулна система предоставя гъвкави решения за намаляване на разходите за транспорт. Г-образната форма на фланците, Г-образната форма и неръждаеми шнекове позволяват безопасност и херметичен монтаж. Модулния силоз може да бъде инсталиран на открито и позициониран на конкретно проектирана стомано-бетонна конструкция.
Всички наши силози са произведени в съответствие с нормите на DIN 4149. Стабилността на конструкцията се базира на спазване на съответствуващи стандарти по DIN1055. Всички силози са заварени по технологията „вертикална ос“ , което се гарантира правилната му цилинрична форма. Вместимостта на силоза зависи от дневната консумация, но ние препоръчваме избор на мин.капацитет имащ обем с 30% по-голям от този на цистерната, с който се доставя суровината.

 

Позитивни нагнетателни системи

Позитивните нагнетателни системи са идеални за пневматичен пренос под налягане от наземно разположение до вътрешно и външно инсталирани силози.Часовата производителност варира от 2000 до 14000 kg/h с макс. хоризонтална дистанция от 100 метра и вертикална дистанция от 20 метра. Подходяща за разтоварване на 25-kg чували, биг-бег, кошове. За всеки тип контейнер, ние можем да доставим: – Резервуар за разтоварване на чували,- Рама за разтоварване на биг-бег; Наклонена маса за кошове.

 

 

Big-bag разтоварване

Конструкцията на биг-бег разтоварващите устройства варира в зависимост от материала:

  • Версия за гранулат;
  • Версия за люспи;
  • Версия за прах;

Възможно е да бъде инсталирано подемно устройство. Възможно е вибриращо разтоварващо устройство в случай на трудни ситуации.

 

МИКСЕРИ

 

Вертикален миксер M

Наземно инсталираните миксери от серия “M” са проектирани да смесват пластмасови гранули както и мастербач, добавки, рециклиран материал. Тези миксери имат капацитет от 120 до 330 литра. Благодарение на техните малки размери и лесно придвижване с колела, те могат да бъдат лесно установени край машината. Капакът позволява лесно ръчно зареждане на материала.Всмукателните отверстия позволяват разтоварване на смесения материал.

 

Вертикални миксери MVP

Вертикалните миксери серия “MVP” са проектирани да смесват големи количества пластмасови гранули. Серията има солидна стоманена конструкция (външно боядисана) с четири опорни крака. Вградения смесващ шнек е задвижван от 4-полюсен, 3-фазен двигател с V- образен ремък. Ръчното зареждане се осъществява от подходящ зареждащ бункер с предпазен щит и рама за пластмасови чували. Други компоненти са: предпазни щитове, врата за ревизия и отваряне. Вместимостта варира от 500 до 20000 литра.

 

КРИСТАЛИЗАТОРИ

 

Кристализаторите от серия CRN са проектирани за обработка на PET на аморфни гранули, млянка от бутитки и др. Налични са 9 модела с капацитет от 300 до 8000 dm3.

 

FB Серия Кристализатори с кипящ слой

Кристализаторите от серия FB са базирани на принципа на вибриращ кипящ слой. Материала се транспортира по перфорирана повърхност и става на суспенсия чрез вдухване на въздух и вибрация на повърхността. Системата е подходяща за кристализация и изсушаване на PET гранулите или млянката идващи от линията за измиване. Времето за престой е много малко (по-малко от 15’). Изсушаването с въздух може да бъди извършено с електрически изсушители, изсушители с природен газ, диатермично масло или паров тоблообменник. Оборудван е с високо ефективен вентилатор задвижван от двигател с инвертор с променливи обороти. Частично рециклиране на въздуха използуван в процеса на изсушаване за икономия на енергия. Контролът със Siemens PLC позволява лесна работа във всяка една работна фаза.
Газови изсушители GH
Газовите изсушители серия HG са подходящи да загряват циркулиращия в бункера въздух в диапазона от 60 до 90 °C. Структурата и снопа тръби са изцяло изработени от неръждаема стомана AISI 304 и насипен изолационен слой, Weishaupt многофункционална газова горалка с мощност от 25 and 190 kW, електронен контрол, диагностика с модулиране на операцията. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Газ контактор за получаване на средна консумация от Nm3/h.

 

ДРУГИ ПРОДУКТИ

 

Лентови транспортьори
Лентовите транспортьори са подходящи за многофункционални цели-събиране,транспорт и сепариране на шприцваните детайли на шприц-машини и бласт автомати. Серия NDS са тип сдвоен лентов транспортоьор с долна и наклонена част за транспортиране на детайли и плоска горна част за сепариране. Регулируема височина, наклон и два ъгъла между наклонената и плоската част. Обикновенно се доставят с PUR лента с високо сцепление. Предлагат се ленти с ивици също така. Те са оборудвани с плоски метални детектори. Предлага се също така серия ND сдвоен конвейер с фиксиран ъгъл м/у наклонената, долната и страничните части.

 

Въртящи маси TRC-TRS

 

Въртящи маси

 

Серии TRS и TRC са изградени от въртяща маса подходяща за отброяване и складиране на шприцваните детайли в чували или контейнери. Контролния панел е свързан с машината и може да брои циклите на машината. Възможно е шприцваните детайли да се събират в различни контейнери дори тогава когато оператора не наблюдава процеса. Конструкцията им е изградена от неръждаема стомана, а носещата рама е на колела с цел лесно придвижване.

 

СИСТЕМИ

Plastic Systems конструира не само централизирани изсушаващи и зареждащи системи за обработка на пластмасов материал, но и изработка на системи по специална поръчка на клиента.

 

НАДЗОР

 

Софтуера на PLASTIC SYSTEMS позволява контрол на всички параметри на:

  • Силози за складиране
  • Централизирано изсушаване
  • Ръчни / автоматични колектори.
  • Автоматична централизирана зареждаща система за процеса