Специални приложения

Специални приложения

Специални приложения

 

Важно направление в дейността на компанията е изследователската и развойна дейност в областта на индустриални системи в различни области. Множество приложения са разработени за конкретни решения чрез изследване на специфичните нужди на бизнеса в различни сектори.

 

A.S.K.I. е силно ориентирана към проучване на потребностите и решаване на множество комплексни проблеми, които понякога възникват в областта на контрола на температурата на въздуха, газове и течности по принцип. Няколко приложения са въведени за охлаждане с въздух под налягане на системи с висока производителност от PE капачки, PET преформи и други продукти в областта на хранителната и производство на напитки области в пълно съответствие с разпоредбите на FDA. Бързото охлаждане на продукта по време на процеса позволява намаляване на свиването и осигурява запазване на размерите на изделието.

 

Голяма част от най-благотворния ни опит позволява да бъдем оценени сред най-динамичните партньори в персонализиране с лидери от индустрията и OEM производители от цял свят.

 

От автомобилната, до хранителната, и чрез химическата и медицински промишлености, A.S.K.I. постига всестранно партньорство, реализирайки реални технологични решения, които са уникални по рода си, идентифицирайки области за подобрение и осигурявайки максимална производствената ефективност на системата.

 

Комплектни системи и решения “до ключ” са направени в различни области на приложение, създавайки нови индустриални стандарти и генерирайки експертизи от ново поколение.
Установена марка в световен мащаб имаща подкрепа в международен мащаб, благодарение на своята доказана способност да преследва качество и иновации.