Автоматизация

Автоматизация

Системи за автоматизация

  1. Изграждане на производствена клетка машина+робот за изваждане на детайла+лентов траспортьор за отвеждане на детайла.
  2.  Изграждане на автоматизирани линии за комплексна автоматизация на производствения процес вкл. машина+робот+магазинно устройство за подреждане на детайлите+опаковъчна машина за опаковане на подредените детайли и др. Изградени по представено задание.
  3. Изграждане на обособени работни места вкл. машина+антропоморфен робот+система от работни места включващи технологични операции за окончателно завършване на детайла. Готовия детайл се подава към монтажната линия за вграждането му в съответния възел/изделие или се опакова в транспортна опаковка.
  4. Изграждане на автоматизирани линии за мантаж на отлетите възли и детайли.

 Примерни разработки на SYTRAMA