MULTIMAT

MULTIMAT

MULTIMAT

Машини за многоцветно(до 6 цвята) шприцване на няколко вида материал

  •  От 180 до 6000 т сила на затваряне
  •  Помпа с променлив дебит
  •  COLUMBIA контролен панел

 

ВАРИАНТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Хоризонтална позиция

 

Вертикална позиция

 

Наклонена позиция

 

Странична позиция

 

  •  Затварящ механизъм Smartflex от 180до 500 т