ВЪЗДУШНО КОНДЕНЗНИ ОХЛАДИТЕЛИ

ВЪЗДУШНО КОНДЕНЗНИ ОХЛАДИТЕЛИ

Въздушно-течни (Air-Fluid) топлообменните батерии
серия LC-LC / VN

Въздушно-течните топлообменници, предназначени за охлаждане в затворен кръг (също под налягане), изпълнени с две противоположни батерии с високо обменна повърхност.Това гарантира, висока мощност при намалена производствена площ.

 

Използването на LC и LC / V системи намират естествено приложение в индустриални области, където необходимата температура за охладената течност е по-голям от 5 °, при температурата на околната среда от сух термометър. Използването им вместо охладителните кули осигурява пълно премахване на потреблението на вода за изпарение, но това, което е най-важно, елиминира всякаква възможност от замърсяване на охладената течност.

 

В комбинация с чилъри LCA / C и LCA / E, при студено време и през нощта, се получава висока степен на енергоспестяване на системата “свободно охлаждане” чрез автоматичен контрол и ивенция (автоматично обменна единица)